Azami Süresi Dolan Öğrenciler için Ek Sınav Duyurusu

15 Ocak 2020 16:00
Azami Süresi Dolan Öğrenciler için Ek Sınav Duyurusu

Ek Sınav Tarihleri :20.02.2020 - 21.02.2020 

Azami Süre Sınavı Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Formu doldurup, ogrenciisleri@avrupa.edu.tr adresine gönderilecek.

 

*2014-2015 eğitim öğretim yılı ve öncesi

*Ders sayısı 6 ve altı olan öğrenciler

AZAMİ SÜRE UYGULAMA ESASLARI
 
 
1. Azami Öğrenim Süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, devamını alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. 
(EK SINAV-1 ve EK SINAV-2),

 

2. Azami Süresini tamamlayan öğrencinin; başarısız ders/derslerinin yanı sıra Devamsız veya Almadığı ders/dersleri olsa dahi alıp başarısız olduğu ders/derslerinden EK SINAVLARA başvuru yapabilir, EK SINAVLARA katılabilir, geçer not alabilir ve bu notlar öğrencinin transkriptine işlenir, Almadığı ve Devamsız ders/derslerinden dolayı Üniversite ile ilişiği kesilir.

3. EK SINAVLAR, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen takvime göre yapılır.

4. Azami Süresini tamamlayıp, başarısız ders sayısı 6 ve altı olan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapmak kaydı ile EK SINAV haklarını kullanabilir. Bu tarihlerde başvurmayan ya da başvurduğu halde sınavlara katılmayan öğrenciler EK SINAV hakkını kullanmış sayılır. EK SINAVLAR sonunda başarısız ders sayısı 6 ve üzeri olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 5. Azami Süresini tamamlayıp, EK SINAV hakkını kullanarak başarısız ders sayısını en az 2 en fazla 5’e indiren öğrencilere, bu dersler için 3 yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanmaksızın derslerin EK SÜRE SINAVLARINA girme hakkı verilir.

 6. Azami Süresi sonunda; EK SINAV hakkını kullanmadan başarısız ders sayısı en az 2 en fazla 5 olan öğrencilere, bu dersler için 4 yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanmaksızın derslerin EK SÜRE SINAVLARINA girme hakkı verilir.

7. EK SÜRE SINAVLARI öğrencinin azami süresini tamamladığı Eğitim-Öğretim yılını takip eden Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen takvime göre yapılır (Güz ve bahar yarıyıllarının final sınavları ile beraber uygulanır, yaz öğretiminde uygulanmaz.)

8. EK SÜRE SINAVLARI sonunda 2 (İki) veya daha fazla başarısız dersi olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

9. Öğrencinin; Azami Süre sonunda veya EK SINAVLAR sonunda veya EK SÜRE SINA VLARI sonunda 1 (Bir) başarısız dersi kalırsa, öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAVLARINA katılma hakkı verilir. Başarısız olduğu bir (1) ders için Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan öğrenciler, bu sınavlar sonunda başarılı olup AKTS şartını sağlamış olması kaydı ile 2,00 ortalamayı sağlayamadığı takdirde diledikleri derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV haklarını kullanmaya devam eder ve ders başına katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

 10. Öğrencinin; Azami Süre sonunda veya EK SINAVLAR sonunda veya EK SÜRE SINAVLARI sonunda ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış, AKTS şartını sağlamış olması kaydıyla en az 2,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencilere diledikleri derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı verilir.

11. Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan öğrenciler bu sınavlar süresince başarısız dersleri olduğu takdirde sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV haklarını kullanmaya devam ederler ve ders başına katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

12. Azami süre sonunda ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış, AKTS şartını sağlamış olması kaydıyla en az 2,00 ortalamayı sağlayamayan öğrenciler EK SINAV haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diledikleri derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı verilir. Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan öğrenciler bu sınavlar süresince başarısız dersleri olduğu takdirde sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV haklarını kullanmaya devam ederler ve ders başına katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

13. Azami süresini tamamlayan; EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAV haklarını kullanmadan sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkına sahip öğrenciler, bu haklarını azami süresini tamamladığı Eğitim-Öğretim yılını takip eden Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen takvime göre yapılır.

14. Bitirme Projesi, Staj ve Uygulama derslerinin gereğinin yerine getirilip getirilmediğine eğitim komisyonu tarafından kararverilir. İlgili dersler yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi, yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler olduğu için ek sınav hakkı verilmez.

15. EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARININ mazereti yoktur.

16. EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARI için kayıt dondurma hakkı kullanılmaz.

17. Azami süresini tamamlayan öğrenciler Önceki Öğrenimlerin Tanınmasına İlişkin Muafiyet Sınavlarına katılamazlar.

18. EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARININ yıl içi çalışmalarına bakılmaksızın Başarı Notu Öğrencinin Not Durum Belgesine işlenir. Alınan son başarı notu geçerlidir.

19. Azami süre sonunda ya da EK SINAVLAR sonunda veya EK SÜRE SINAVLARI sonunda AKTS şartını sağlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

20. Azami süre sonunda, EK SINAVLAR veya EK SÜRE SINAVLARI sonunda sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı elde eden öğrenci; EK SÜRE SINAVLARINA üst üste veya aralıklı olarak üç (3) Eğitim-Öğretim yılı katılmaz ise bu hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

21. Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkını kullanan öğrenci, sınav hakkını kullandığı ders/derslerin ders başına katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

 22. AKTS başına belirlenen öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkını kullanamaz.

23. 19.11.2014 tarihinde yayınlanan 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince Üniversitemize kayıtlı tüm öğrencilerin 2015- 2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren azami süreleri başlamıştır.

24. Azami süre içerisinde eğitim hakkının saklı tutulduğu dönem (kayıt dondurma) azami süreden sayılmaz.

25. Başarıya dayalı yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri intibakının yapıldığı yarıyıla göre hesaplanır.

26. Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek madde-1) kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri yatay geçiş hakkını kullanmadan önce yerleştiği bölüme kayıt yaptırdığı yıla göre hesaplanır.

 27. Bütün derslerini başarmış ve AKTS şartını sağlamış olmak kaydı ile 2,00 ortalama şartını sağlamadığı için dilediği derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan öğrenciler, bu ders/leri başarısız olursa sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkını kullanamaya devam eder (Bu durumda olan öğrencilere EK SINAV veya EK SÜRE SINAV hakkı verilmez).

28. Bu Esaslarda belirtilmeyen hususlar 2547 Sayılı Kanunun 44/c. (Değişik: 19/11/2014- 6569/28 md.) Maddesinde belirlenen hükümlere göre uygulanır.

29. Hazırlık sınıfı eğitim süresi 1 (Bir) yıl olup, bu süre azami süreden sayılmaz.

30. EK SINAVLAR sonunda öğrenci başarılı sayılması için CC notu almalıdır.

 

Ahmet Haşim Sokak No:5/1 Kazlıçeşme Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye