2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş

22 Haziran 2020 11:56
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş

           T.C.

   KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

     YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

 

Yatay Geçiş Başvurusu için Tıklayınız.

 

 

 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE-I )

 

Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri ile diğer yurtiçi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek Madde-I  Uygulama Esaslarına göre yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak adayların merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek isteği diploma programından az olmaması şartı aranır. Her sınıf seviyesinde ÖSYS kontenjanının %30’u ayrılır.

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

1-) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 2-) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.

 3-) Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

4-) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.

5-) Dördüncü maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 6-) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

7-) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

8-) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 

1-) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 2-) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır. 

 3-) Yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 4-) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 5-) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

6-) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 7-) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 8-) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.

9-) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya posta ile başvurabilirler.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER.

 

1-Halen Kayıtlı bulunduğu Yükseköğrenim Kurumundan almış olduğu onaylı Öğrenci Belgesi.(Son 6 ay içerisinde alınmış olması )

2- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.

3 Öğrencinin yerleştiği yıl ki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi

4- Ders planı, ders içerikleri ve onaylı Not durum belgesi (Transkript)

5- Eğitim görmekte olduğu Üniversite’ den Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş yapmadığına dair belge.

6- Disiplin cezası almadığına dair belge.

belge,

7- I.Öğretim kontenjanı için başvuru yapacak II.Öğretim öğrencileri %10’na girdiklerine dair yazı.

8- 6 adet 4,5 x6 cm ebadında fotoğraf.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

2020-2021   GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
BAŞVURU TARİHİ  
Başlangıç: 13.07.2020
Bitiş: 11.08.2020
DEĞERLENDİRME TARİHİ  
Başlangıç: 12.08.2020
Bitiş: 13.08.2020
SONUÇ İLAN TARİHİ 14.08.2020
KESİN KAYIT TARİHİ  
Başlangıç: 17.08.2020
Bitiş: 21.08.2020
YEDEK KAYIT TARİHİ  
Başlangıç: 21.09.2020
Bitiş: 25.09.2020

Ahmet Haşim Sokak No:5/1 Kazlıçeşme Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye