2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Kesin Kayıt İşlemleri

02 Ekim 2020 11:10
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Kesin Kayıt İşlemleri

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

31 Ağustos - 4 Eylül 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Avrupa Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenci adaylarının kesin kayıtları; 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında Rektörlük binasında yapılacaktır. Öğrenci adayının kayıt için kendisinin bulunması gerekmekte olup, zorunlu ve istisnai durumlarda noter vekaleti ile kayıt yapılabilir.  

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1.    Lise diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı (Noter onaylı ya da aslı gibidir nüshaları kabul edilmeyecektir.)

2.    ÖSYM Sonuç Belgesi

3.    Nüfus cüzdanı fotokopisi (e-devlet üzerinden alınabilir)

4.    İkametgah belgesi

5.    6 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

6.    Sabıka kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) Ücretler: Üniversitemizde; % 25, % 50 burslu olarak öğrenci olmaya hak kazanan öğrenci adayları, ödemelerini kayıt işlemleri ile birlikte yapacaktır. 

KAYIT TARİH VE YERLERİ

Not 1: Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilmesi istenen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir.

Not 2: 2020 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki adayların Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.