2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı Çift Ana Dal Başvuru Duyurusu

11 Eylül 2020 14:03
2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı Çift Ana Dal Başvuru Duyurusu

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ÇİFT ANA DAL BAŞVURU DUYURUSU

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,  Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile  “ Avrupa Meslek Yüksekokulu  Çift Ana Dal  Programı Yönergesi” kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak çift ana dal  programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve  tarihleri  aşağıda belirtilmiştir.

ÇAP BAŞVURU KOŞULLARI:

1)Yüksekokul Müdürlüğü her akademik yılın başında çift ana dal programının kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel şartlarını belirterek ilan eder. Başvuru yapan öğrenciler, belirlenen kontenjan dahilinde transkriptlerinde yer alan genel not ortalaması puanlarına göre sıralama yapılır. Puanların eşit olması durumunda başvurulan programın merkezi yerleştirme puan türü yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

2)Öğrenci, çift ana dal programına, ön lisans programının en erken ikinci yarıyılının başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler.

3)Çift ana dal programına başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru formu ve transkript ile ilgili Öğrenci İşleri Birimine yapılır.

4)Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ada dal ön lisans programında alması gereken tüm derslerden başarılı olması gerekir.

5)Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.72 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarılı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunan öğrenciler başvurabilir.

Başvuru için belgelerinizi  [email protected]edu.tr  adresine mail atabilirsiniz.

 

BAŞVURU TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi  :            21.09.2020

Son Başvuru Tarihi  :    28.09.2020

Değerlendirme Tarihi  : 29.09.2020

Kesin Kayıt Tarihi  :      30.09.2020 - 02.10.2020

Yedek Kayıt  :                05.10.2020                                                                                        

 

ÇAP Başvuru Formu için Tıklayınız.