24.10.2020 TARİHLİ 31284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANINA AİT ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

14 Kasım 2020 17:03
24.10.2020 TARİHLİ 31284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANINA AİT ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

24.10.2020 Tarihli 31284 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Görevlisi İlanına Ait Ön Değerlendirme Sonucu için Tıklayınız.