Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Programın Amacı

Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeridir. Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar. Laboratuvar araç gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor edip, takip işlemlerini yapar. Laboratuvar araç-gereçlerinin bakımından da sorumludur. Laboratuvar uzmanlarının ve doktorların araştırma çalışmalarına yardımcı olur. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Laboratuvar Teknikeri” unvanı verilir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe'dir. Programın puan türü TYT'dir.

 

Kariyer olanakları: Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayii işletmeleri ile tıp alanında araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kurum-kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

 

* İkinci öğretimi vardır.

 

 Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

- Biyoloji

- Biyomühendislik

- Biyoteknoloji

- Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

- Genetik ve Biyomühendislik

 

2015 Ders Planı ve İçerikleri

2017 Ders Plan ve İçerikleri

2019 Ders Planı ve İçerikleri

 

 

Programın Amacı2019 Ders Planı

2017 Ders Planı

2015 Ders Planı