Optisyenlik

Optisyenlik

Programın amacı 


          Optisyen, göz hastalıkları uzmanı tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların reçetelerine göre, hastanın yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan ve kullanması gerekli olan optik camların seçilen çerçeveye montajını sağlayan, kontakt ve kozmetik lens konularında da uzman olan sağlık personelidir. Optisyenlik mesleği bu yönleri ile koruyucu göz sağlığında önemli bir yere sahiptir.

Bu programın amacı, yetkili uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı elemanı olan optisyenleri yetiştirmektir. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar. Ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla anlaşma yapma ve anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur.

 

Ülkemizde  6000’in üzerinde optisyen bulunaktadır. Ülkemizde  göz kırma kusuru oranı çok yüksek olmasına rağmen gözlük ve kontak lens kullanıcı sayısı azdır. Bu nedenle optisyenlik ihtiyaç duyulan saygın bir meslek grubu ve aynı zamanda da büyüyen bir sektör olarak değerlendirilmektedir.  Optisyenlik alanında nüfus ve alan mezunu kıyaslandığında Avrupa’nın 4/1 seviyesinde yer almaktayız.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ülkemizde yıllık görme kusuru test ihtiyacı yaklaşık 30 milyon kişi olduğu belirtilmektedir. Bu da göstermektedir  ki Optisyenlik Programından mezun olacak öğrencilerimizin bu piyasada kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabileceklerdir. 22.06.2004 tarihinde kabul edilen 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelik meslek sahiplerine kurs ve sınav ile ruhsat kazandırma yerine, üniversite eğitimi temelli nitelik kazandırmış; bu kanunla gözlükçülere çağdaş ve teknik bir eğitim alma imkânı verildiğinden, bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri unvanı alarak mesleklerini sürdürebilmektedir. Optisyenler  uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı elemanı olan optisyenleri yetiştirmektir. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar. Ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla anlaşma yapma ve anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur.

Optisyenlik programı 2018-2019 ÖSYM verilerine göre devlet üniversitelerinde % 99,23 vakıf yükseköğretim kurumlarında % 93,63’dür.  Ülkemizde yaşam kalitelerinin arttırılması için koruyucu göz ve görme sağlığı alanında göz sağlığı hizmetlerine daha fazla erişim imkânı sağlayacak yetişmiş  insan gücüne ihtiyaç vardır. 

Optisyenlik  programında 4. dönemde en az 30 iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Talep eden öğrencilerimiz için bu uygulama 60 iş gününe çıkartılmaktadır. Yerinde Uygulama Birimimiz tarafından tüm staj işlemleri ve evrakları hazırlanarak programla ilgili bilgiler taslağında staj ve uygulama detay bilgi bilgilerinize sunulmuştur.  Programın puan türü TYT'dir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

  • Fizik 
  • Fizik Mühendisliği
  • Optik ve Akustik Mühendisliği

Optisyenlik Müfredat