Anestezi

Anestezi

Programın Amacı

Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.  İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi ve yoğun bakım uygulamaların teorik bilgi ve uygulama dağarcığını oluşturmak ve geliştirmek, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi ve yoğun bakım uygulamaların teorik bilgi ve uygulama dağarcığını oluşturmak ve geliştirmek, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Anestezi Programında temel bilimler dersi dışında Anestezi, Sterilizasyon Esasları ve İlaç Uygulamaları gibi mesleğe özellikli dersler verilmektedir. Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Anestezi Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü YGS-2’dir. 

* İkinci öğretimi vardır.

İş alanları

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, klinik, poliklinik, tıp merkezleri ve cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda istihdam edilebilirler. Anestezi bölümü, hastalarda ağrı yönetimini ve resüsitasyonu sağladıkları için acil müdahale gerekliliği yüksek bir bölümümdür. Bu yüzden uzman anestezi doktorlarına acil müdahalelerde yardımcı olabilecek kalifiye eleman ihtiyacı yüksektir. Yapılan ameliyatların ve uygulanabilen anestezi tekniklerinin çeşitliliği arttıkça, ön lisans mezunu, alanında bilgili ve yeni gelişmelerden haberdar teknikerlere olan ihtiyaç da giderek artmıştır. Programdan mezun olacak öğrenciler isterlerse Dikey Geçiş Sınavı ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.
 

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar, başta  Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, klinik, poliklinik, tıp merkezleri ve cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda istihdam edilebilirler. Anestezi bölümü, hastalarda ağrı yönetimini ve resüsitasyonu sağladıkları için acil müdahale gerekliliği yüksek bir bölümümdür. Bu yüzden uzman anestezi doktorlarına acil müdahalelerde yardımcı olabilecek kalifiye eleman ihtiyacı yüksektir. 

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

Programın Amacı

2019 Ders Programı

2017 Ders Programı

2015 Ders Programı

 

Bologna

1. Dönem

Farmakoloji

Anatomi

Fizyoloji

Meslek Etiği

Mikrobiyoloji

Sağlık Hukuku

Tıbbi Terminoloji

Üniversite Kültürü

2.Dönem

Anestezi Farmakoloji

Klinik Anestezi

Mesleki Yabancı Dil

Sistem Hastalıkları

Temel Anestezi

3.Dönem

Anestezi Cihaz Ekipmanları

Anestezi Uygulama

Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon

Reanimasyon

4.Dönem

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

İngilizce

Türk Dili ve Edebiyatı