Anestezi

Anestezi

Programın Amacı

 

Ameliyata alınacak hastanın; anestezi uzmanı kontrolünde, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası takip, uyutma ve uyandırma işlemleri ile teknik cihazların kullanım ve kontrol işlerini yürütür.

Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Anestezi Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü TYT' dir.

* İkinci öğretimi vardır.

 

Kariyer Olanakları

Kamu ve özel hastaneler olmak üzere, klinik, poliklinik, doğum evleri, ayılma odası, yoğun bakım ünitesi, solunum tedavi ünitesi, tıp merkezleri ve cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda istihdam edilebilirler. 

 

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 

  • Anestezi
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Sağlık Yönetimi

SEÇMELİ DERSLE

 

Programın Amacı

2019 Ders Programı

2017 Ders Programı

2015 Ders Programı

 

Bologna

1. Dönem

Farmakoloji

Anatomi

Fizyoloji

Meslek Etiği

Mikrobiyoloji

Sağlık Hukuku

Tıbbi Terminoloji

Üniversite Kültürü

2.Dönem

Anestezi Farmakoloji

Klinik Anestezi

Mesleki Yabancı Dil

Sistem Hastalıkları

Temel Anestezi

3.Dönem

Anestezi Cihaz Ekipmanları

Anestezi Uygulama

Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon

Reanimasyon

4.Dönem

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

İngilizce

Türk Dili ve Edebiyatı