Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapabilen, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Programın puan türü TYT'dir.

* İkinci öğretimi vardır.
 

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız; tıp ve sağlık bilimi dokümanlarının ve bulgularının derlenmesi, saklanması ve ilgili birim ve kişilere iletilmesiyle meşgul olurlar ve resmi ve özel hastaneler ile kliniklerde görev alabilirler. Sağlık teknikeri unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinde, yataksız tedavi kuruluşlarında, özel sağlık polikliniklerinde, il sağlık müdürlüklerinde, tıbbi araştırma e-yayın şirketlerinde, tıbbi malzeme firmalarında, dispanserlerde, görüntüleme merkezlerinde ve doktor muayenehanelerinde çalışabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

  • İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • Sağlık Yönetimi

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

Programın Amacı2019 Ders Programı

2017 Ders Programı

2015 Ders Programı

 

Bologna

 

1. Dönem

Anatomi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık

Matematik

Sağlık Psikolojisi

Tıbbi Dökümantasyon I

Tıbbi Terminoloji

Üniversite Kültürü

2. Dönem

Daktilografi ve On Parmak Yazım Teknikleri I

İletişim

Mesleki Yabancı Dil

Sağlık Yönetimi

Tıbbi Dökümantasyon II

3. Dönem

Daktilografi ve On Parmak Yazım Teknikleri II

Hastane Otomasyonu

Sekreterlik Büro Yönetim ve Malzeme

Tıbbi Dökümantasyon III

4. Dönem

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

İngilizce

Türk Dili ve Edebiyatı