Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen tekniker yetiştirmektir. Ayrıca ilgili dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapabilen nitelikli personeller yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim süresi 2 yıldır ve eğitim dili Türkçe'dir. Programın puan türü TYT'dir.

 

Kariyer olanakları: Mezunlarımız; tıp ve sağlık bilimi dokümanlarının ve bulgularının derlenmesi, saklanması ve ilgili birim ve kişilere iletilmesiyle meşgul olurlar ve resmi ve özel hastaneler ile kliniklerde görev alabilirler. Sağlık teknikeri unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinde,  yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri,

il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e-yayın  şirketleri, tıbbi malzeme firmaları,  dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehanelerinde çalışabilirler.

 

* İkinci öğretimi vardır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

- İşletme

- İşletme Yönetimi

- Sağlık Yönetimi

 

2015 Ders Plan ve İçerikleri

2017 Ders Plan ve İçerikleri

2019 Ders Planı ve İçerikleri

 

 

Programın Amacı2019 Ders Planı

2017 Ders Planı

2015 Ders Planı