Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik 

Bölümün Amacı

Hemşirelik,  etik ilkeler çerçevesinde bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde  rol alan, hastalık halinde bütüncül bir yaklaşımla bireyi iyileştirme, rehabilite etme ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik sağlık bakımı veren bir sağlık disiplinidir.

Bölümün amacı, birey, aile ve toplumun değişen sağlık bakımı gereksinimlerine duyarlı, etik ilkelere bağlı, eleştirel düşünme, etkili iletişim ve araştırma becerilerine sahip, bilim ve teknolojiyi uygulamalarına entegre edebilen, insan haklarına saygılı evrensel standartlarda hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik bölümünü tamamlayan kişilere Hemşire unvanı verilir. Hemşirelik  bölümünün eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçe'dir.

İlke ve Değerler

•    Adalet

•    Dürüstlük

•    İnsan Onuruna Saygı

•    Yenilikçilik

•    Bilimsellik

•    Katılımcılık

•    Toplumsal Sorumluluk

•    Etik Değerler

Bölümden Mezun Olan Hemşirelerin Çalışma Alanları

1.    Kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde servis hemşiresi, sorumlu hemşire, başhemşire, başhemşire yardımcısı gibi hemşirelik pozisyonları ile eğitim, enfeksiyon kontrol, diyabet, diyaliz, onkoloji, ameliyathane, yoğun bakım gibi özel dal hemşirelikleri yapabilmektedirler.

2.    Kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde hastane müdürlüğü, kalite koordinatörlüğü, insan kaynakları yöneticiliği, hemşirelik hizmetleri müdürlüğü gibi hemşirelik dışı pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

3.    Evde bakım, sağlık kabini, yaşlı bakım evleri, okul sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, sağlık sigorta şirketleri ve ilaç firmaları gibi hastane dışı hemşirelik pozisyonlarında görev alabilmektedirler.

 

2020-2021 DERS PLANI