Burslar

BURSLAR

Vakıf Bursları
Maddi imkânları sınırlı öğrencilerimize  Avrupa Eğitim Vakfı tarafından çeşitli oranlarda burs verilmektedir.

Kardeş Bursu
Aynı anda eğitim alan kardeşlerden birine %10 kardeş bursu verilmektedir.

Milli Sporcu Bursu
Üniversitemiz yönetimince kabul edilecek spor branşında, milli olmuş sporculara Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanacaktır.

Tercih Bursları
İlk beş tercihinde Üniversitemizi tercih eden öğrencilere  %50 +%10 tercih bursu verilmektedir. 

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanacaktır.

 

 

 

Ahmet Haşim Sokak No:5/1 Kazlıçeşme Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye