Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak tüm üniversiteyi ilgilendiren hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması için kendisine bağlı faaliyetlerinden sorumludur.  

Bu faaliyetler; bina ve tesislerin güvenliği ile yangına karşı alınacak önlemler, her türlü bakım - onarım hizmetleri (aydınlatma, asansör, telefon, su tesisatı, cam vs.), genel temizlik hizmetleri, ısıtma-havalandırma hizmetleri, araçlar ve otoparklar, çevre düzeni, teksir ve fotokopi hizmetleridir.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmetlerin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.