Avrupa Eğitim Grubu

AVRUPA EĞİTİM GRUBU

Avrupa Eğitim Grubu, 32 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Grup, ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Avrupa Eğitim Grubunun bünyesinde İstanbul'da bulunan Avrupa Koleji, Avrupa Kent Koleji, Avrupa Meslek Yüksekokulu ile Gazimağusa'da bulunan Ada Kent Üniversitesi yer almaktadır.

Avrupa Koleji

Avrupa Koleji Okulları,1998 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Almanya Eğitim Bakanlığı ile Goethe Enstitüsü desteği ve Avrupa Birliği Dil Komisyonu onaylı müfredatı ile K-12 seviyesinde Almanca-İngilizce çift yabancı dil eğitimi yapan Türkiye'nin ilk özel okuludur.

Avrupa Kent Koleji

Avrupa Eğitim Vakfı ile Kent State Üniversitesinin 2001 yılında gerçekleştirdiği iş birliği, 2004 yılında Avrupa Kent State Koleji Uygulama Okulu Projesi'ni hayata geçirmiştir. Avrupa Kent State Kolejinde "Best Practise Education " ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığının müfredatının oluşturduğu konsept uygulanmaktadır.

Avrupa Meslek Yüksekokulu

Avrupa Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuştur.Okulun eğitim hedefi, uluslararası niteliklere sahip bir mesleki eğitim sunmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için alanında uzman ve ülke çapında tanınmış akademisyenleri bünyesine katmıştır. İlgili sektör kolları ve diğer temsilcileri ile çözüm ortaklıkları kurulmuştur.

Ada Kent Üniversitesi

Avrupa Eğitim Grubununun 32 yıllık birikimini aktardığı Kıbrıs'taki projesidir. Türkiye ve Kıbrıs'taki akademik birikimin sentezlenmesi ile kurumsal kültürünü oluşturan bu üniversite, Avrupa Eğitim Grubunun uluslararası eğitim alanında  daha aktif rol oynama hedefinin ispatıdır.