Yerinde Uygulama

Yerinde Uygulama Birimi

Üniversitemiz mesleki eğitim alanında teknik olduğu kadar insani ve kültürel bir eğitim konsepti oluşturarak üniversiteler içinde kendine özgü bir çekim merkezi yaratmıştır. İş birliği içinde büyümeyi kendisine vizyon edinmiş kurumumuz, güçlü çözüm ortaklarıyla deneyim ve birikimini arttırmıştır.

Sağlık sektöründe eğitim kurumlarıyla sağlık kurumları arasında iş birliğinin bu hedefin gerçekleşmesinde önemli imkânlar sağlayacağını düşünmekteyiz. Yerinde Uygulama Birimimiz, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine uygulama alanları oluşturmak için faaliyet göstermekte olup, mezunlarına çalışabilecekleri kurum ya da kuruluşlarda iş olanakları sağlamak, kariyer planlarına yön vermek için destek olmaktadır. Birimimiz, öğrencilerimizin CV’lerini hazırlayarak bir bilgi bankasında toplamakta ve öğrencilerimizin yetkinliklerini göz önüne alarak mezuniyete hazır hale getirmektedir.

 

Yerinde Uygulama Birimi Dosyalar

 

 

Staj YönergesiStaj DefteriÖğrenci Staj BilgilendirmeStaja Başlama Onay Belgesi

Çocuk Gelişimi Staj Dosyası

Mesleki Eğitim Sözleşmesi