KÜLTÜR

KÜLTÜR


Avrupa Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin ilgi alanlarına ve becerilerine dayalı danışmanlığını akademisyenlerin yürüttüğü Öğrenci Kulüpleri mevcuttur. Sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve sportif amaçlı kurulan Öğrenci Kulüpleri, Yüksekokul iklimini verimli ve üretken kılmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri Sağlık, Kültür ve Spor Birimine bağlı ve akademisyenler destekli çeşitli panel, konferans, seminer, söyleşi, dinleti, gösterileri, sergi, fuar vb. faaliyetler gerçekleştirmekte ve bunun yanında diğer Üniversite ve MYO Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler ile iş birliği halinde faaliyetler yürütmektedir.

Kulüplerimiz Yüksekokulumuzun vazgeçilmez unsurlarıdır. Avrupa Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kulüplerine gereken desteği sağlamakta, çalışmalarına tam destek vermektedir.

Merkezi bir konumda yer alan Yüksekokulumuz;  kültür merkezi, tiyatro, sinema, sanat merkezlerine yakınlığı ile öğrencilerin sanat, kültür ve sosyal faaliyetlere katılımını kolaylaştırmakta, entelektüel birikim oluşturmalarına destek vermektedir.