Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

 

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde/yüksekokullarda öğrencilerin sağlık, eğitim, sportif ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesiyle birlikte sorunları belirlemek, öneriler almak görüş ve düşünceleri üst yönetime aktarmakla yükümlü, öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe/Müdürlüğe bağlı resmi bir oluşumdur.

Temsilciler ve Öğrenci Konseyi kapalı oy açık tasnif şeklinde yapılan seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek Avrupa Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyini oluştururlar. Bu oluşumun amacı, Yüksekokulumuzdaki sorunları incelemek, çözüm önerilerinde bulunmak, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimler ile üst yönetime sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.