Kalite Kurulu Çalışmaları

Kalite Politikamız

 

Kurumumuz, mesleki eğitim öğretimin tüm süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren,  dün, bugün ve gelecek kurgusunu bilimsel bir zeminde öğrencilerine sunan,  kalitenin kesintisiz bir süreç olduğu  bilinciyle bugünün gerçekleri ile geleceğin beklentilerini karşılayabilecek meslek elemanları yetiştirme hedefindedir.  İletişim zenginliği ile güçlü kılınmış bir iklimde, mesleki duyarlılıkları oluşmuş, çözüm odaklı yaklaşımı benimsemiş, mesleki ahlak kaygısı edinmiş bireyler yetiştirme diğer hedefimizdir.  

Kurumumuzun bu hedeflerine ulaşması,  kuruluş  misyonumuz ve vizyonumuz ile öğrencilerimizin beklentilerini örtüştüren, öğrencilerimizin  bilimsel, mesleki ve sosyal gelişimlerinde  gerçek birer paydaş olan idari ve akademik kadro oluşturmak ve bu sürecin devamlılığını sağlayacak tüm unsurları hayata geçirmek diğer hedefimizdir.

Kalite süreçleri içinde yer alan tasarım, uygulama,  takip,  denetim, analiz ve devamlılık kurumumuzda belli bir disiplinle ve yeni bir yaklaşımla uygulanmaya 2017-2018 eğitim öğretim dönemi itibariyle geçmiştir. Bu süreçte hem  tüm yönleriyle alt yapı oluşturma çalışmalarımız sürmekte hem de Kalite Kurulu tarafından belirlenen standartlara ulaşma temel alınmak üzere kalite yaklaşımımız uygulamaya geçmiştir.   

 

2017 İç Değerlendirme

Kalite Güvence Yönergesi

Yeni Kalite Komisyonu

Stratejik Plan

AMYO Dış Paydaş Anketi

 

 

 

 

İŞ SÜREÇLERİ VE AKIŞ ŞEMASI

 

Çalışan Memnuıniyet Anketi

Tüm Birimler Değerlendirme Formu

Öğretim Üyesi Değerlendirme Formu

Yönetim Değerlendirme Formu